ขนาดตัวอักษร
อ่านหน้า
โหลด
เมนู

อิทรายถนนฝุ่นฟอสฟอรัสการโหลดข้อมูล

ยังคง ฝุ่นริ้นข้ามถนนไม่

เนื่องจากคลื่นสูงจากไต้ฝุ่น 16 ทาบทาม 9/2016 การ chiringashima ตามด้วย "ฝุ่นโหลดฟอสฟอรัส (น้ำลาย)" ที่ได้รับการล้างออกไป ห้ามนิ่ง "ฝุ่นฟอสฟอรัสโหลด" กู้คืน โอชิมะเพื่อ chiringashima

"ฝุ่นฟอสฟอรัสโหลด" คืนทรายจะฝากช้า "ฝุ่นฟอสฟอรัสโหลด" รูปร่างลักษณะมียืนยันทันทีทรายแถบตารางลักษณะที่คาดไว้

สอบถาม:
ส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการจัดการฝ่ายโทร 0993-22-2111 (ext. 323)
กลับไปด้านบน