ขนาดตัวอักษร
อ่านหน้า
โหลด
เมนู

[ที่ดินเที่ยว และเกี่ยวกับ tamate箱 ออนเซ็นขายสิงหาคม]

・ที่ดินเที่ยว: ทุกสัปดาห์ในวันอังคารปิด (อย่างไรก็ตาม 15, (อังคาร) ที่เปิดอยู่)

・Tymyte箱 น้ำพุร้อน: เปิดทุกวัน

※การเปลี่ยนแปลงของสำนักงาน

※มักจะเปิดจากกันยายน (สปริงศูนย์สันทนาการที่ปิด: ทุกวันอังคาร (วันถัดไปสำหรับวันหยุด) และบ่ออาบน้ำที่ปิด: พฤหัสบดีทุกสัปดาห์ (วันหยุดถ้าวัน)) ที่จะ

เราหวังมาก

สอบถาม:
ที่ดินเที่ยว: 0993-27-6966 tamate箱 น้ำพุร้อน: 0993-35-3577
กลับไปด้านบน